Liturgische schikkingen Liturgische schikkingen

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.

 
Liturgische schikkingen

Liturgische schikkingen

Uitleg liturgische schikking: Het rode kleed is de kleur van de Heilige Geest en staat voor vuur, het enthousiasme van de Geest. De polygonumstokken wijzen omhoog, ambtsdragers en gemeente zijn afhankelijk van Gods Zegen en Kracht. De rode rozen staan voor liefde en warmte, die de ambtsdragers voor de gemeente hebben. De verschillende kleuren tulpen symboliseren de gemeente. Zij staan om de ambtsdragers heen en vormen samen met elkaar één geheel als gemeente. De Hedera bladeren staan voor vertrouwen en het ambtsgeheim, ook na je ambtsperiode.
 

lees meer ┬╗
 
Doopdienst

Doopdienst
 
Laatste zondag kerkelijk jaar

Laatste zondag kerkelijk jaar

In deze schikking staan de kleuren wit en groen centraal. Het leven op aarde wordt verbeeld door de kleur groen. De hedera (klimop) vertolken de wortels van ons bestaan. Het bladgroen staat voor leven en werken. De witte bloemen symboliseren de overledenen; niet meer in ons midden, maar wel met ons verbonden. De twee bogen betekenen; dragen en steunen. 
 

 
Dankdag voor Gewas en Arbeid

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Symbolisch voor de overvloed waarin wij mogen leven. Weergegeven in een offerschaal als dank aan de Here God voor al Zijn goede gaven in arbeid en gewas.

 
1e Paasdag

1e Paasdag

1e Paasdag, het feest van de opstanding.
Liturgische kleur wit. Er is gekozen voor de gaffelstam.
Deze heeft de vorm van twee uitgestoken armen. Deze armen reiken als het ware naar de hemel om zo drager te zijn van de stem uit de hemel én de stem die vanaf de aarde naar de hemel klinkt. Maria ontmoet in de tuin de opgestane Heer. Het is Zijn stem die haar doet zien. We vieren de overwinning van het Leven op de dood. Bij het noemen van haar naam ziet Maria de opgestane Heer.
De witte bloemen symboliseren de zuiverheid en reinheid.

 
Palmpasen 2018

Palmpasen 2018

Uitleg liturgische schikking
Lezing uit Marcus
Intocht in Jeruzalem, palmtakken als symbool van overwinning en vrede. Witte bloemen symboliseren de Vorst van een Koninkrijk dat anders is.
Jezus is hier, ... nu wordt het licht! Traditioneel is rood de kleur van Palmpasen vanwege de liefde van Jezus voor ons en de wereld, tevens voor Hem het begin van Zijn lijden. De Hedera bladeren rondom de poort symboliseren een vast vertrouwen. Viooltjes staan voor nederigheid.
 

 
Biddag voor Gewas en Arbeid 2018

Biddag voor Gewas en Arbeid 2018

Soms valt biddag in de lijdenstijd. Daarom is er gekozen voor een kruis. De rode roos is symbool voor liefde. Jezus stierf  uit liefde voor ons aan het kruis. Hij maakte de weg vrij naar God de Vader. Hij heeft “hart”voor ons en luistert  naar onze gebeden.( de witte tulpen)
 

 
3e Adventszondag

3e Adventszondag

De kleur is roze. Het licht van Gods Koninkrijk breekt door. We zien vanuit de stronk een soort roze uitkijkpost. De schikking is rechtop zodat je goed ver kunt kijken. Gekozen is voor roze rozen en gerbera’s met een donker oog.
Uitzien en verlangen naar Het Licht.

 
2e Adventszondag

2e Adventszondag

Liturgische kleur is paars. We zien vanuit de stronk een blauw doek met daarop blauwe en witte bloemen uit de stronk stromen, bedoeld als stromend water van reiniging en nieuw leven.

 
1e Advents zondag

1e Advents zondag

Liturgische kleur is paars. De kijker staat gericht op een schijnbaar dode stronk, verwijzend naar de stronk van Isaï. In de kop van de stronk is echter (net zoals bij de kruin van een knotwilg) allerlei te zien:

  • Zo is er klimop: teken van Gods trouw
  • Coniferen groen: eeuwig leven
  • Hyacintenbollen: teken van nieuw leven.
En verborgen een tak met nieuwe knoppen: hoop op nieuwe tijden.

 
Laatste zondag kerkelijk jaar

Laatste zondag kerkelijk jaar

In deze schikking ziet u zeven kaarsen en zeven rozen. Het getal zeven staat voor de volmaaktheid en voor de voleinding. Als gelovige mensen mogen wij onze overledenen geborgen weten in Gods eeuwige ontferming. Hun leven is voltooid en heeft hun bestemming gevonden bij de Bron van het leven.
Gedachtenis:
Wij noemen hen in gedachten naam voor naam en dragen hen stap voor stap op aan het Licht tot zij in U volkomen zijn.

 
Doopdienst

Doopdienst

De bloemen rond het doopvont symboliseren het feestelijk karakter van de doop.
'Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit
feest, want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.'.

 
Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken

De menora, de zevenarmige kandelaar, is het oudste symbool van het jodendom. Door Mozes in opdracht van God gemaakt. Het is een voortdurende herinnering voor het joodse volk om een licht voor de wereld te zijn, zoals God dat van hen verwacht.
In het nieuwe testament is Jezus het Licht der wereld. Daarmee is Hij de echte belichaming en betekenis van de menora. De menora is verbonden met de zonnebloemen, als teken van uitzien naar het Licht, in een wereld van liefde vrede en gerechtigheid
 

 
Pinksteren 2017

Pinksteren 2017

Pinksteren 2017: in vuur en vlam. Op de vijftigste dag na Pasen wordt het neerdalen van de Heilige Geest gevierd. De Paastijd wordt hiermee afgesloten. De liturgische kleur voor Pinksteren is rood. Rood roept vuur en bezieling op. Met hart en ziel geraakt worden en getuigen. Het neerdalen van de Geest wordt ook wel weergegeven door vlammen. Dit is ook te zien in de symbolische schikking: ”een vurige schikking”. Om de kracht en beweging van de Heilige Geest weer te geven: bloemen die omhoog groeien. Het vuur van de Geest verspreidt zich via de Paaskaars naar de bloemen en de rode kaarsen. De kaarsen verbeelden hoe mensen overal aangestoken en bezield kunnen worden door de Geest.