Leesrooster NBG

Leesrooster NBG
Het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt ook elke week op de zondagsbrief-centrumpost geplaatst.
 
datum
tekst
Woensdag 19 juni Lucas 8:1-8 Zaaien en oogsten
Donderdag 20 juni Lucas 8:9-15 Betekenisvol
Vrijdag 21 juni Lucas 8:16-21 Familiebijeenkomst
Zaterdag 22 juni Lucas 8:22-25 Volgelingen dichtbij en op afstand
Zondag 23 juni Lucas 8:26-39 Bezeten (van angst)
Maandag 24 juni Lucas 8:40-56 Aanraking
Dinsdag 25 juni Lucas 9:1-9 UItzendprogramma
Woensdag 26 juni Lucas 9:10-17 Het broodnodige
Donderdag 27 juni Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek
Vrijdag 28 juni Lucas 9:28-43a Hoog bezoek
Zaterdag 28 juni Lucas 9:43b-50 Hoofd- en bijzaken
Zondag 29 juni Lucas 9:51-62 Goed te volgen?
Vragen of leeservaringen naar aanleiding van het leesrooster zijn welkom via , of 0528-351065.
 
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Bijbelgespreksgroep 
Groeien in geloof, dat is het doel van een gespreksgroep. Groeien ook in gemeenschap door het geloofsgesprek rondom de Bijbel en het meeleven met elkaar. Het geloof in je leven concreter invullen en het gesprek met anderen kan dat stimuleren. Groeien in getuigenis. We leren vrijmoediger het gesprek met anderen aan te gaan.
We komen één keer per maand bij elkaar voor Bijbelstudie en ontmoeting. De Bijbel open op tafel en elkaar bevragen over de bedoeling van alles. Het is goed om elkaar tijdens deze avonden te bemoedigen.
Belangstelling? Inlichtingen bij dominee Rob Wijnsma. Of kom gewoon een keer.