Leesrooster NBG

Leesrooster NBG

Het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt ook elke week op de zondagsbrief-centrumpost geplaatst.

 
datum
tekst
Vrijdag 19 april Lucas 22:66-23:56 Genade door onrecht
Zaterdag 20 april Hosea 6:1-3 Lied van hoop
Zondag 21 april Lucas 24:1-12 Zondagsactiviteit
Maandag 22 april Lucas 24:13-35 Uitleg
Dinsdag 23 april Lucas 24:36-53 Feest van herkenning
Woensdag 24 april Psalm 56 Help
Donderdag 25 april Leviticus 6:12-16 Gebroken brood
Vrijdag 26 april Leviticus 6:17-23 Heilige maaltijd
Zaterdag 27 april Psalm 61 Lang leve de koning
Zondag 28 april Leviticus 7:1-10 Herstelwerkzaamheden
Vragen of leeservaringen naar aanleiding van het leesrooster zijn welkom via , of 0528-351065.
 

 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Bijbelgespreksgroep 
Groeien in geloof, dat is het doel van een gespreksgroep. Groeien ook in gemeenschap door het geloofsgesprek rondom de Bijbel en het meeleven met elkaar. Het geloof in je leven concreter invullen en het gesprek met anderen kan dat stimuleren. Groeien in getuigenis. We leren vrijmoediger het gesprek met anderen aan te gaan.
We komen één keer per maand bij elkaar voor Bijbelstudie en ontmoeting. De Bijbel open op tafel en elkaar bevragen over de bedoeling van alles. Het is goed om elkaar tijdens deze avonden te bemoedigen.
Belangstelling? Inlichtingen bij dominee Rob Wijnsma. Of kom gewoon een keer.