Leesrooster NBG

Leesrooster NBG
Het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt ook elke week op de zondagsbrief-centrumpost geplaatst.
 
datum
tekst
Zaterdag 7 december Psalm 80 Gebed om terugkeer
Zondag 8 december Micha 4:1-8 Verenigde naties
Maandag 9 december Micha 4:-14 Verloskunde
Dinsdag 10 december Micha 5:1-5 Zicht op Betlehem
Woensdag 11 december Micha 5:6-15 Hoe komt er vrede op aarde?
Donderdag 12 december Fillippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven
Vrijdag 13 december Fillippenzen 2:12-18 Inspanning
Zaterdag 14 december Fillippenzen 2:19-30 Meeleven
Zondag 15 december Psalm 146 Bijstand

Vragen of leeservaringen naar aanleiding van het leesrooster zijn welkom via , of 0528-351065.
 
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Bijbelgespreksgroep 
Groeien in geloof, dat is het doel van een gespreksgroep. Groeien ook in gemeenschap door het geloofsgesprek rondom de Bijbel en het meeleven met elkaar. Het geloof in je leven concreter invullen en het gesprek met anderen kan dat stimuleren. Groeien in getuigenis. We leren vrijmoediger het gesprek met anderen aan te gaan.
We komen één keer per maand bij elkaar voor Bijbelstudie en ontmoeting. De Bijbel open op tafel en elkaar bevragen over de bedoeling van alles. Het is goed om elkaar tijdens deze avonden te bemoedigen.
Belangstelling? Inlichtingen bij dominee Rob Wijnsma. Of kom gewoon een keer.