Leesrooster NBG

Leesrooster NBG
Het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt ook elke week op de zondagsbrief-centrumpost geplaatst.
 
datum
tekst
Vrijdag 23 augustus Lucas 13:10-17 Goeddoen op sabbat
Zaterdag 24 augustus Lucas 13:18-21 Klein begin
Zondag 25 augustus Lucas 13:22-30 Wie gered worden
Maandag 26 augustus Lucas 13:31-35 Drie dagen
Dinsdag 27 augustus 1 Samuel 13:1-15a De wacht aangezegd
Woensdag 28 augustus 1 Samuel 13:15b-22 Wapenembargo
Donderdag 29 augustus 1 Samuel 13:23-14:15 Heldendaad
Vrijdag 30 augustus 1 Samuel 14:16-23 Verwarring
Zaterdag 31 augustus 1 Samuel 14:24-35 De strijd gestaakt
Zondag 1 september Lucas 14:1-11 Uitnodigen

Vragen of leeservaringen naar aanleiding van het leesrooster zijn welkom via , of 0528-351065.
 
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Bijbelgespreksgroep 
Groeien in geloof, dat is het doel van een gespreksgroep. Groeien ook in gemeenschap door het geloofsgesprek rondom de Bijbel en het meeleven met elkaar. Het geloof in je leven concreter invullen en het gesprek met anderen kan dat stimuleren. Groeien in getuigenis. We leren vrijmoediger het gesprek met anderen aan te gaan.
We komen één keer per maand bij elkaar voor Bijbelstudie en ontmoeting. De Bijbel open op tafel en elkaar bevragen over de bedoeling van alles. Het is goed om elkaar tijdens deze avonden te bemoedigen.
Belangstelling? Inlichtingen bij dominee Rob Wijnsma. Of kom gewoon een keer.